top of page
  • Instagram
  • Grey Facebook Icon
pano passerel
pano passerel1
pano passerel3
pano passerel2

Welkom bij de Passerel van PipenPoy's

Eetcafé

over ons

Geschiedenis
De Passerel van Pipenpoy’s
De Passerel van Pipenpoy’s en kerkvijver

De Passerel van Pipenpoy’s heeft een zeer bewogen geschiedenis achter de rug. De oudste vermelding dagtekent van 1269; in die tijd was de molen in het bezit van de hertogen van Brabant. De watermolen, gelegen aan de Grote Molenbeek en de kerkvijver, deed dienst als ‘banmolen’; iedereen was verplicht hier zijn graan te laten malen. Rond 1400 kwam de molen in handen van de Pipenpoy’s, een adellijk geslacht dat een belangrijke stempel heeft gedrukt op de geschiedenis van Merchtem.

 

Het voortdurende verzet van de bevolking tegen ‘de ban’ mondde in 1689,na twee eeuwen strijd,

uit in een geding van de Pipenpoy’s tegen de schepenbank van de Vrijheid.

 

De Pipenpoy’s verloren hun banrechten en de molen werd verkocht. Het goed veranderde verscheidene malen van eigenaar tot het op 15 januari 1901 in handen komt van Jean Philip Collier. Deze molenaar vervangt het bestaande rad door een turbine voor drijfkracht.

 

(Deze turbine kan je zien in de kuil tegenover de bar).

Introductie

proost !

Molenaar Collier was van het verdraagzame soort en liet maar begaan, behalve als je het waagde over de betonnen afsluiting te kruipen om een lekker peertje of een appel te plukken uit zijn boomgaard. Dan was het je beste dag niet.

Elke rasechte Merchtemnaar kent ‘de molen van

Collier’ uit zijn kinderjaren. ‘Achter Collier’ was

de verzamelplaats van alle rakkers uit het dorp. Tot

het einde van de jaren ’40 kon men er nog heerlijk

zwemmen in de Molenbeek, of varen met een vlot,

of gewoon stoeien in de weiden. Daar werden de

stoutste plannen gesmeed en de grootste heldendaden verteld.

 

Menig prille liefde is hier ontloken.

 

Na de dood van Victor Collier – in 1981 – werd de

molen beheerd door zijn zuster Sylvie. In het voorjaar van ’93 verkocht zij het molengoed aan de huidige eigenaar.

De buitenzijde van het molencomplex werd in zijn oorspronkelijke vorm herbouwd en de binnenzijde aan bepaalde noden van de moderne tijden aangepast. De molenwerktuigen zijn nog geheel intact.

 

De oude, gemoedelijke sfeer is hier nog altijd

aanwezig. Laat de tijd even stilstaan en geniet naar hartenlust van een natje en een droogje.

 

Proost! Smakelijk!

Molenaar Collier
Merchtem kerk
bottom of page